کاشی عرشه چوبی

  • Wood decking tiles

    کاشی های چوبی

    کاشی های چوبی برای چوب ، مواد اولیه آن چوب تجدیدپذیر است (سرو ، کاج اسکاتلندی ، صنوبر ، صنوبر داگلاس و غیره از مشتریان برای تعیین تولید چوب پشتیبانی می کند) ، چوب ضدعفونی کننده طبیعی و چوب مقاوم در برابر حشرات.