سونا سرو گره دار

  • Cedar POD Sauna Room

    اتاق سونا Cedar POD

    سدر قرمز غربی محبوب ترین چوب سونا است. چوب سونا سدر قوی ، سبک است ، معمولاً با گذشت زمان تاب نمی خورد یا کوچک نمی شود ، ما می توانیم هر شکل و اندازه ای را برای نیازهای شما طراحی و سفارشی کنیم.